หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 11 จุด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าผาก ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตกำหนด)   15 ก.พ. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยคต หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ธ.ค. 2561 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยคต หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง   12 ธ.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์