ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยคต หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง  
ปร.4 , ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณที
แบบโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 14.34 น. โดย คุณ นํ้าฝน กันทัศน์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน