หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. ๖๑-๐๐๑ สายบ้านชุมทหาร หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยคต - สี่แยกไก่ดิ้น หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จำนวน ๕ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๒ ตารางเมตร ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 14.14 น. โดย คุณ นํ้าฝน กันทัศน์

ผู้เข้าชม 64 ท่าน