หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง สายซอยปฎิรูป หมู่ที่ 9 บ้านหนองพรมหน่อ ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 159.00 เมตร (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตกำหนด)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 09.44 น. โดย คุณ นํ้าฝน กันทัศน์

ผู้เข้าชม 81 ท่าน