หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายทม ฯ   12 มิ.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขาฯ   12 มิ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายชลอ รักไทย ฯ   12 มิ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยน้ำตก หมู่ที่ 8 บ้านล่องบง   11 มิ.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง สายซอยปฏิรูป หมู่ที่ 9 บ้านหนองพรมหน่อ   7 มิ.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต   27 พ.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยทิดเมือง หมู่ที่ 3 บ้านป่าผาก   24 พ.ค. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพัันธ์การตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายศิลปชัย เบี้ยจั่น หมู่ที่ 6   23 พ.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 11 จุด ฯ   28 มี.ค. 2562 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์กราตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ   21 มี.ค. 2562 91
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11