หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม   ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   19 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม   ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรสมาส 2 ประจำปี พ.ศ.2562   19 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม      19 มิ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หาดทนง   ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำ หมูที่ 3 ตำบลหาดทนง    19 มิ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองฉาง   กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบ ผด.๒   19 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยคต   รายงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561   19 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยคต   รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   19 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยคต   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   19 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยคต   บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านบึง   โครงการขยายเขตระบบจำหน้ายไฟฟ้า เดินระบบไฟฟ้าเข้าสระน้ำสารธารณะ หมู่ที่ 4   19 มิ.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2912/td>