หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561   24 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์แผนที่สี เพื่อการบริหารจัดการระดับหมู่บ้าน สำหรับใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งโพ   กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป   24 เม.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งโพ   การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป   24 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดู่ยืน      24 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   ประกาศเทศบาลตำบลเขาบางแกรกเรื่อง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งโพ   ๑๘/๐๓/๒๕๖๒ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หัวไทร นศ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป   24 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มกระบวนงาน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   24 เม.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2761/td>